ปอเทือง ปุ๋ยพืชสด

หน้าฝน หญ้าขึ้นรก เมื่อถางหญ้าแล้ว ผมก็หว่าน เมล็ดปอเทือง ซึ่งได้รับจาก พัฒนาที่ดินจังหวัดสระแก้ว นอกจากจะเป็น ปุ๋ยพืชสด…

Read more

ฝนตกหนัก น้ำเต็มสระแล้ว

เมื่อคืนนอนฟังเสียงฝนตกถึงเที่ยงคืน ยังตกหนัก ตื่นมา 6 โมงเช้า สระหน้าบ้าน น้ำเต็มสระแล้ว .. แปลงนาหลังบ้าน น้ำก็เต็มแล้…

Read more