ฟักทอง บึงกาฬ จะเก็บขายสิ้นเดือนนี้

ฟักทอง บึงกาฬ จะเก็บขายสิ้นเดือนนี้ (สิงหาคม 2563)เนื้อแน่น เหนียว มัน ลูกละราว ๆ 1 กิโลกรัม พอดีกินราคาหน้าฟาร์ม กิโลกร…

Read more