หนองอีด้วงฟาร์ม / Sweet 7 Days Farm

หนองอีด้วงฟาร์ม ดูไม่ได้เข้ากับ Sweet 7 Days Farm เลยแม้แต่น้อย .. #นายตู่กล่าวไว้ 🌿🌿ก่อนที่ผมจะมาอยู่ในฟาร์ม ข้อมูลเกี่…

Read more