ฉันไม่เคยรักฤดูฝนมาก่อน

ฉันไม่เคยรักฤดูฝนมาก่อน หากวันนี้ ความรู้สึกนั้นเปลี่ยนไป ไม่ใช่เพียงแค่รัก หากผูกพันอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน .. #นายตู่กล่…

Read more