งานประเพณี หกเป็ง นมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 2566

งานประเพณี หกเป็ง นมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 2566วันที่ 28 ก.พ.-6 มี.ค. 2566ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารา…

Read more