ขี้เหล็ก ขี้เหล็ก ช่วงนี้แม้แต่หลับ ผมก็ฝันถึง ขี้เหล็ก

โนอึล เป็นพายุที่มานิ่ม ๆ เมฆปกคลุมเต็มท้องฟ้า แดดไม่ร้อน ฝนปรอย ๆ แบบอ้อยอิ่ง บรรยากาศดีมาก จนผมปลูก ขี้เหล็ก เกือบหมด …

Read more