งานสตอเบอร์รี่ และของดีอำเภอสะเมิง เชียงใหม่ ครั้งที่ 20

งานสตอเบอร์รี่ และของดีอำเภอสะเมิง เชียงใหม่ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอสะเมิง เชีย…

Read more