เมื่อเทคโนโลยี่เปลี่ยน

เวลาเปลี่ยน อะไร ๆ ก็เปลี่ยนไป ผมเอง ก่อนหน้าไม่ชอบ ถ่ายคลิป เพราะรู้สึกว่า คลิปมันเป็นอะไรที่จริงเกินไป จนทำให้ขาดจินตน…

Read more