ธนาคารน้ำ ฟังดูเท่ห์ดี

🥰🥰ธนาคารน้ำ ฟังดูเท่ห์ดี วนเกษตร (วะ-นะ-กะ-เสด) เป็นศัพท์ที่ทันสมัย แต่นึกหน้าไม่ค่อยออก ผมต้องนึกย้อนไปถึงช่วงเป็นนิสิต…

Read more