ต้นไม้พร้อมดื่ม เอ๊ย ต้นไม้พร้อมปลูก

ต้นไม้พร้อมดื่ม เอ๊ย ต้นไม้พร้อมปลูก 🌴🌴รอบ ๆ Sweet 7 Days Farm มีความหลากหลายทางชีวภาพพอสมควร เมื่อนำมารวมกับเพื่อนผม ซึ…

Read more

ที่นี่ Slow Life ทั้งผู้คน และต้นไม้

ที่นี่ Slow Life ทั้งผู้คน และต้นไม้ 🎵🎵หลายวันก่อนหน้านี้ ผมไปขุด รากต้นเพกา (ลิ้นฟ้า) แล้วนำมาปักชำลงในถ้วยเครื่องดื่ม …

Read more

มหัศจรรย์ แห่งสายฝน

มหัศจรรย์ แห่งสายฝน และ มิตรไมตรี แห่งผู้คน พบเจอได้ แม้ไม่ใช่ดินแดนของอลิซ .. #นายตู่กล่าวไว้ 🥰🥰แสงทองยามเช้ายังไม่ทันจ…

Read more

พริกไทย ดีปลี กับ ค้างมีชีวิต เพกา หรือ ลิ้นฟ้า

สร้างมูลค่าเพิ่มในสิ่งที่มีอยู่ แทนการจ่ายเงินออกจากกระเป๋าให้มากที่สุด .. #นายตู่กล่าวไว้ 🌿🌿แม่เพื่อน มาชวนผมไปขุดเบี้ย…

Read more