ช้อปแต่เช้า เห็ดยูคา จาก Sweet 7 Days Farm

ช้อปแต่เช้า เห็ดยูคา จากในฟาร์ม🥰🥰 อยู่ที่ Sweet 7 Days Farm ผมไม่ได้ตั้งเวลาปลุกจากมือถือ แต่ตื่นตามตะวัน พอแสงรำไรเริ่ม…

Read more