ทุนมีน้อย แต่เวลามีเหลือเฟือย .. วิถีของฟาร์มแห่งนี้

ทุนมีน้อย แต่เวลามีเหลือเฟือย .. วิถีของฟาร์มแห่งนี้ สภาพดินใน Sweet 7 days Farm เป็น ดินทราย มีอินทรีย์วัตถุต่ำ สิ่งแรก…

Read more