พริกไทย ดีปลี กับ ค้างมีชีวิต เพกา หรือ ลิ้นฟ้า

สร้างมูลค่าเพิ่มในสิ่งที่มีอยู่ แทนการจ่ายเงินออกจากกระเป๋าให้มากที่สุด .. #นายตู่กล่าวไว้ 🌿🌿แม่เพื่อน มาชวนผมไปขุดเบี้ย…

Read more