พริกไทย ดีปลี กับ ค้างมีชีวิต เพกา หรือ ลิ้นฟ้า

สร้างมูลค่าเพิ่มในสิ่งที่มีอยู่ แทนการจ่ายเงินออกจากกระเป๋าให้มากที่สุด .. #นายตู่กล่าวไว้ 🌿🌿แม่เพื่อน มาชวนผมไปขุดเบี้ย…

Read more

ปลูกทีละต้น เรียนรู้ทีละเรื่อง

ปลูกทีละต้น เรียนรู้ทีละเรื่อง ระหว่างที่ยังเข้าพื้นที่ Sweet 7 days Farm ไม่ได้ เนื่องจากโควิด นอกจากหาความรู้จากเน็ต ส…

Read more