วางผังของฟาร์ม แบบมโน ๆ

มโน ให้แจ่มชัด เวลาทำจะได้ไม่พร่ามัว เพราะโควิด จะขยับไปดูพื้นที่จริง ก็ทำไม่ได้ ก็เลยลองวาง แผนผังที่ดิน คร่าว ๆ แบบไม่…

Read more