งานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2566

งานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2566“2005 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง”วันที่ 5 – 6 ม…

Read more