งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 2566

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ปี 2566วันที่ 10 – 19 กุมภาพันธ์ 2566ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี ชมขบวนแ…

Read more