ทริปที่ 8 : เดินวงกลม สามยอด ประตูผี ภูเขาทอง โบสถ์พราหมณ์

รุ่นน้องที่เคยร่วมงานกัน ถามมาว่า ไม่สนใจไปเดินเที่ยวแถวบ้านหนูบ้างไหม .. ไม่ใช่บ้านหนู rat นะครับ .. แต่เป็นสรรพนามบุรุ…

Read more