ผมว่ายน้ำไม่เป็น

รูปนี้ก็เล็งจาก ร้านยางเดี่ยว บ้านตรงกันข้ามกับร้านครับ .. เจ้าของพอถึงท่าก็ขึ้นบ้านลืมนึกถึง หมา หมาก็จด ๆ จ้อง ๆ อยู่น…

Read more