ข้อมูลมีไว้ ให้เราหา (ข้อมูลน้ำบาดาล)

🥰🥰 ข้อมูลมีไว้ ให้เราหา เพราะ Sweet 7 days Farm ตั้งอยู่ตรงกลางของ เขตเงาฝน (rain shadow) การขุดสระเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้…

Read more