ดำแล้วดูดี

ดำแล้วดูดี .. #นายตู่กล่าวไว้ ครั้งแรกเมื่อผมไปทำงานในหมู่บ้าน ในชนบท แถว ๆ ขอนแก่น ในยุคนั้น เป็นหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้า …

Read more