จาก Mrt อิสรภาพ ไปจบที่ Mrt สนามไชย

เป็นเส้นทาง เดินเที่ยว 2 ราชธานี ของไทยเราทีเดียว โปรแกรมคร่าว ๆ จะเป็นประมาณนี้ โผล่จากใต้ดิน MRT อิสระภาพ เลี้ยวเข้า ว…

Read more