ฟักทอง บึงกาฬ จะเก็บขายสิ้นเดือนนี้

ฟักทอง บึงกาฬ จะเก็บขายสิ้นเดือนนี้ (สิงหาคม 2563)เนื้อแน่น เหนียว มัน ลูกละราว ๆ 1 กิโลกรัม พอดีกินราคาหน้าฟาร์ม กิโลกร…

Read more

ส่งรัก เติมผัก ให้น้อง ๆ : ปันน้ำใจจากพี่ในเมือง สู่ น้องในชนบท

ส่งรัก เติมผัก ให้น้อง ๆ : ปันน้ำใจจากพี่ ๆ ในเมือง สู่ น้อง ๆ ในชนบท Sweet 7 Days Farm อยู่ห่างจาก โรงเรียนบ้านคลองคันฉ…

Read more