ขี้เหล็ก เริงร่า รับฝนเข้าพรรษา

ฝนตกตั้งแต่เช้ามืด ต้อนรับ วันอาสาฬหบูชา พรุ่งนี้ วันเข้าพรรษา นับจากนี้ ฝนคงจะตกต่อเนื่อง หลังจากที่ตก ๆ หยุด ๆ มาได้ช่…

Read more

ขี้เหล็ก ขี้เหล็ก ช่วงนี้แม้แต่หลับ ผมก็ฝันถึง ขี้เหล็ก

โนอึล เป็นพายุที่มานิ่ม ๆ เมฆปกคลุมเต็มท้องฟ้า แดดไม่ร้อน ฝนปรอย ๆ แบบอ้อยอิ่ง บรรยากาศดีมาก จนผมปลูก ขี้เหล็ก เกือบหมด …

Read more