สวนขี้เหล็กของเรา เริ่มเป็นรูปเป็นร่าง

สวนขี้เหล็กของเรา เริ่มเป็นรูปเป็นร่าง .. ขี้เหล็กรุ่นแรกเกือบสิบต้น สูงครึ่งเมตรแตกกิ่งก้านใบสวยงามทีเดียว ส่วนรุ่นถัด …

Read more