ขนมตาลอร่อย มีเงินก็ซื้อกินไม่ได้

มีเงินก็ซื้อกินไม่ได้ พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นดี ถุงขนมตาล ก็มาแขวนที่หน้าประตูฟาร์มแล้ว ได้ยินแค่เสียงแตรมอไซต์ แต่คนขี่พร้…

Read more