การเรียนรู้ไม่มีจบสิ้น

ตื่นแต่เช้า ลงจากเรือน มาทักทาย ต้นฟัก ซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็น ฟักเขียว หรือ ฟักทอง เพราะตอนเพาะเมล็ด ลืมเขียนชื่อไว้ครับ กา…

Read more