2,300 วัน ทำอะไรได้อีกมากมาย (ในฟาร์ม)

🥰🥰ระหว่าง นั่งมโน กับชีวิตที่จะเปลี่ยน ไปสู่ผืนดินในชนบท ความฟุ้งก็บังเกิด อยากทำโน่น อยากทำนี่ อยากทำไปหมด แต่พอลองเจาะ…

Read more

วางผังของฟาร์ม แบบมโน ๆ

มโน ให้แจ่มชัด เวลาทำจะได้ไม่พร่ามัว เพราะโควิด จะขยับไปดูพื้นที่จริง ก็ทำไม่ได้ ก็เลยลองวาง แผนผังที่ดิน คร่าว ๆ แบบไม่…

Read more

ธนาคารน้ำ ฟังดูเท่ห์ดี

🥰🥰ธนาคารน้ำ ฟังดูเท่ห์ดี วนเกษตร (วะ-นะ-กะ-เสด) เป็นศัพท์ที่ทันสมัย แต่นึกหน้าไม่ค่อยออก ผมต้องนึกย้อนไปถึงช่วงเป็นนิสิต…

Read more

ข้อมูลมีไว้ ให้เราหา (ข้อมูลน้ำบาดาล)

🥰🥰 ข้อมูลมีไว้ ให้เราหา เพราะ Sweet 7 days Farm ตั้งอยู่ตรงกลางของ เขตเงาฝน (rain shadow) การขุดสระเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้…

Read more

ฟาร์มเราอยู่ในเขตเงาฝน rain shadow

รู้เขา รู้เรา ร้อยศึก แพ้เรียบ เอ๊ย ชนะหมด เพราะ KOVID-19 ทำให้เราไปไหนมาไหนไม่ได้ ผมก็เลยต้องใช้ เทคโนโลยี่ออนไลน์ ในกา…

Read more

เลี้ยงไก่แล้ว ได้อะไร??

หลังจากค้นเรื่อง ไก่ไข่ มาทั้งวัน .. สิ่งที่เจอ คือ ไม่ว่าจะประยุกต์อย่างไร ก็ต้องใช้อาหารกระสอบ เป็นแกนกลาง และ ราคาอาห…

Read more

Sweet 7 Days Farm สินค้า และ บริการ ของเรา

📌📌สินค้า และ บริการ ของเรา📌📌Sweet 7 Days Farm เป็นฟาร์มเล็ก ๆ ไม่ได้ทำแบบอุตสาหกรรม และไม่ได้ทำเกษตรเชิงเดี่ยว ดังนั้น ส…

Read more