เวียนเทียนทางน้ำ หนึ่งเดียวในโลก กลางกว๊านพะเยา

เวียนเทียนทางน้ำ หนึ่งเดียวในโลก กลางกว๊านพะเยา
4-6 มีนาคม 2566
ณ ท่าเรือวัดติโลกอาราม ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา

ททท.เชียงราย ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเวียนเทียนทางน้ำหนึ่งเดียวในโลกกลางกว๊านพะเยา ชมทิวทัศน์กว๊านพะเยาและการแสดงศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ภายในงานยังมีอาหารท้องถิ่นพื้นบ้านของชาวพะเยาให้ได้ลองชิม
และมีผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จังหวัดพะเยาให้ได้เลือกซื้อ

You Might Also Like

Leave a Reply